Etap 1

Etap 1

Zgłoszenia dworców
do konkursu

Etap 2

Etap 2

Ankieta

Etap 3

Etap 3

Głosowanie
finałowe

Zajezierze koło Dęblina

Dworce Doliny Popradu

Gdańsk Główny

Centrum Przesiadkowe Gogolin

Węzeł przesiadkowy Rokietnica

Węgliniec

Wieliczka Park

Wisła Uzdrowisko